Priser

1.1.2022 - 31.12.2022

 

 

Kundegruppe 1:

Forbrugere tilsluttet i opstartsfasen samt løbende.

 

Boligareal       

              

Kr. pr. M2

Fast afgift                  

Kr./MWh

Variabel afgift     

Oplyst via BBR

 

  42,50 510,31

 

 

 

 

 

Hos storforbrugere er den faste afgift individuelt fastsat

 

Motivationspris:

Ved en gennemsnitlig årsreturtemperatur på under 35 grader C udbetales et motivationsbeløb på kr. 8,- kr. pr. MWh pr. grad under 35 grader C.

Ved en gennemsnitlig årsreturtemperatur højere end 40 grader C opkræves et motivationsbeløb på kr. 8,- pr. MWh pr. grad over denne temperatur.

 

Rykkergebyr 125,00 kr.

Lukkegebyr 625,00 kr.

Åbningsgebyr 625,00 kr.

Rentetilskrivning ved for sen indbetaling % 15,5

 

Der kan opkræves ekstraordinært gebyr, såfremt varmeværkets personale nægtes adgang til installationen for afbrydelse af varmeforsyningen. Det ekstraordinære gebyr vil i hvert enkelt tilfælde være omkostningsbestemt.

Tilslutningspriser for standardboliger:

For ejendomme på til 300 M2 i eksisterende fjernvarmeområde:

Tilslutningsafgift 87,50 kr. pr. M2 boligareal

Stikledning pr. meter 781,25 kr.

Indføring i sokkel 3.125,00 kr.

Disse takster er gældende for standardboliger, såfremt der ikke afventeres med særlige tilbud.

Byggemodningsbidrag

I nyudstykninger opkræves byggemodningsbidrag i henhold til afholdte omkostninger.

Tilslutningspriserne, hvor der er opkrævet byggemodningsbidrag, reduceres med 25%.

Alle ovennævnte priser er inkl. mødre