Corona Virus

12. marts 2020

På grund af corona-virus vil kontoret være lukket indtil videre.

Telefonisk kontakt til varmeværket skal ske på telefon 59595638 eller vagttelefonen tlf. 29443242.

Kundebesøg vil kun udføres ved akutte opgaver/skader.

Mail kan sendes til driftsleder Lars Nyavl: nyavl@varmevaerk.dk

Varmeværkets hovedmail: fjernvarme@varmevaerk.dk

Eller til adm. leder Vibeke Eriksen: eriksen@varmevaerk.dk

Varmeforsyningen vil ikke være påvirket.