Ny fjernvarmemåler

16. november 2020

Vores Kamstrup målere er gamle og ikke længere tidssvarende, så derfor skal de alle udskiftes.

Der er ca. 850 målere der skal udskiftes og arbejdet påbegyndes ultimo november 2020 og forventes afsluttet i juli 2021. Der vil blive udsendt en skrivelse til alle forbrugere med ca. 1 uges varsel inden udskiftningen af måleren påbegyndes.

Måleren har også integreret lækageovervågning. Der kan således hurtigt gribes ind, hvis den viser at der er utætheder i din varmeinstallation.

Det er meget vigtigt at pladsforholdene omkring måleren gør at måleren er nemt tilgængelig. Såfremt der ikke er plads nok omkring måleren til udskiftning vil der blive faktureret ekstra omkostninger, som skal afholdes af ejendommens ejer.

Læs folderen vedrørende "ny fjernvarmemåler og nyt overblik over dit varmeforbrug"

Der er krav om at personalet, som skal udskifte måleren, skal bære mundbind såfremt forbrugeren ønsker det.

 

 

DOWNLOAD
Hvidebæk Målerskift