Opførelse af ny halmkedel

28. marts 2017

Opførelse af ny halmkedel

Sidst i februar startede opførelsen af en ny 7 MWh halmkedel. Den nuværende kedel blev opstartet i 1991 og er efter 25 års god og sikker drift slidt op (26 år når den udfases helt). Den nye kedel er, i lighed med tidligere kedel, fabrikeret af Weiss. Det forventes at den nye kedel sættes i drift ultimo september 2017 og således overtager produktionen fra den nye fyringssæson. De nuværende bygninger ændres lidt for at få plads til den fysisk lidt større halmkedel. Tankene foran bygninger er fjernet.