Fejl i a conto beregning

17. april 2018

Fejl i a conto beregning

Der er udsendt årsopgørelse pr. 31. marts 2018 og nye a conto rater for perioden 1.4.2018 - 31.12.2018.

Desværre er der en fejl i beregningen af den faste afgift for perioden 1.4.2018 - 31.12.2018. Der står at den faste afgift er for en periode på 275 dage men der er medtaget fast afgift for 365 dage.

A conto - betalingen vil blive ændret.