Om os

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.A. er opstartet i september 1991 som et barmarksværk.

Der er 5 MWh halmkedel, 5 MWh oliekedel samt 12.000 m2 solvarmeanlæg.

Bestyrelsen består af 7 personer, fordelt med 4 personer valgt af Kalundborg Kommune og 3 personer valgt af Dansk Energi Forsyning. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Formænd for bestyrelsen gennem tiden:

Svend Ole Espensen
Start - 6. oktober 1998


Børge Andersen
6. oktober 1998 - forår 2006


Ole P. Nielsen
23. juni 2006 - 19. august 2008


Henning Fougt
19. august 2008 - juni 2022

Jakob Jensen
Juni 2022 -        Selskabet dækker fjernvarmeforsyningen i Ubby, Jerslev og Rørby.

Der pr. 31. december 2022 tilsluttet 860 forbrugere.

Der er 3 ansatte. 1 driftsleder, 2 driftsassistenter.

Forbruget aflæses via Kamstrup fjernvarmemåler, hvori der er monteret datamodul. Måleren aflæses en gang dagligt, aflæsningen kan ses på Eforsyning.

 

 

DRIFTSDATA

2012/2013

Graddage 3.156
Produceret MWh 26.785
Varmeafsætning MWh 17.402
Varmesalg variabel kr. 9.549.391
Varmesalg fast kr. 7.198.219
Halmforbrug tons 7.077,49
Olieforbrug kr. 258.207

2013/2014

Graddage 2.537 
Produceret MWh 23.388
Varmeafsætning MWh 15.116
Varmesalg variabel kr. 8.708.711
Varmesalg fast kr. 7.414.564
Halmforbrug tons 5.180,278
Olieforbrug kr. 94.538

2014/2015

Graddage 2.527
Produceret MWh 22.699
Varmeafsætning MWh 14.243
Varmesalg variabel kr. 8.015.679
Varmesalg fast kr. 7.411.974
Halmforbrug tons 4.780,100
Olieforbrug kr. 0

2015/2016

Graddage 2.730  
Produceret MWh 23.816
Varmeafsætning MWh 15.290 
Varmesalg variabel kr. 8.668.272
Varmesalg fast kr. 7.438.042
Halmforbrug tons 5.356,100
Olieforbrug kr. 0

2016/2017

Graddage 2.659 
Produceret MWh 23.712
Varmeafsætning MWh 15.193
Varmesalg variabel kr. 7.140.910
Varmesalg fast kr. 5.086.773
Halmforbrug tons 5.482,000
Olieforbrug kr. 0

 

 

HISTORIE

30. april 1990
Dansk Energi Management v/Frantz Longhi orienterer Hvidebæk Kommune, Økonomiudvalget om projekt vedrørende fjernvarme

28. august 1990
Dansk Energi Management fremsender beskrivelse af et evt. fremtidig varmeanlæg

11. september 1990
Kommunalbestyrelsen beslutter, at det skitserede projekt skal forsøges gennemført og nedsætter en følgegruppe bestående af politikere og embedsmænd

4. december 1990
Hvidebæk Kommune meddeler Energistyrelsen at det er besluttet at gennemgøre varmeforsyningsprojekt

11-12. januar 1991
Informationsmateriale med tilmeldingsblanket husstandsomdeles

15. januar 1991
Kommunalbestyelsen godkender at der udarbejdes lokalplan for varmecentral ved Hovvej i Ubby

24. januar 1991
Borgermøde om projektet

12. marts 1991
Kommunalbestyrelsen godkender at meddele garanti for lån til Hvidebæk Fjernvarmefosyning

4. april 1991
Kommunalbestyrelsen godkender lokalplan efter endt høringsfase

21. maj 1991
Byggetilladelse til etablering

27. november 1991
Hvidebæk Fjernvarmeforsynings anlæg færdigmeldes

8. august 1993
Kommunalbestyrelsen beslutter efter krav fra overordnet myndighed at nedlægge forbud mod etablering af elopvarmning i ny bebyggelse indenfor Hvidebæk Fjernvarmeforsynings område

9. august 1994
Kommunalbestyrelsen beslutter at der ikke må etableres elopvarmning i hverken ny eller eksisterende bebyggelse indenfor Hvidebæk Fjernvarmeforsynings område 

//