Ofte stillede spørgsmål

 

Hvordan tjekker jeg om min varmeinstallation er utæt?

Det er meget vigtigt, at du tjekker din installation til fjernvarmen jævnligt for utætheder.

Utætheder kan forårsage:

 • indtrængning af fjernvarmevand i badevand og i drikkevand
 • at rørene kalker til og dermed giver en dårlig fjernvarmeinstallation
 • et øget vandforbrug som betyder ekstra udgifter.

 

Sådan tjekker du din fjernvarme:

Inden du går i gang, så vær sikker på, at der ikke er nogen der bruger vand i husstanden.

Hovedhanen (ventil) for returløb af fjernvarme lukkes langsomt. Det er det rør, der er mindst varmt (ca. 35 grader)

På varmemåleren tastes frem til visning l/h = liter pr. time. Du trykker på piletasten indtil du i displayet ser l/h betegnelsen.

Efter ca. 5 minutter sakl måleren vise 0 l/h, så er din installation i orden.

Så kan du åbne hanen for returløb langsomt.

Er din installation utæt, så ring til din VVS-installatør og Hvidebæk Fjernvarmeforsyning.

 

Hvorfor svinger min indgangstemperatur til huset op og ned?

Værket udender den samme konstante temperatur dag og nat året rundt kun justeret lidt op i de kolde perioder, hvor der automatisk ud fra vejret justeres en smule op for temperaturen fra værket.

Ordforklaring:

Fremløbstemperatur/udgangstemperatur = FT

Returløbstemperatur/udgangstemperatur =RT

 

Årsagen til at fremløbstemperatur/indgangstemperatur =FT svinger:

FT til huset kan værket ikke styre, da FT helt og holdent afhænger af forbruget i det enkelte hus. Det eneste værket kan sikre er en tilstrækkelig høj FR i rørene i gadenettet.

Hvis et hus ingen varme bruger (ingen fjernvarmecirkulation) vil FT typisk være lig den omgivelses temperatur, der hvor måleren er placeret.

Ved et lille forbrug i huset(lille fjernvarmecirkulation) så vil FT i huset være lavere end den FT der er i ledningsnettet i gaden, da fjernvarmevandet løber så langsomt gennem stikledningen fra gaden og ind til huset, at fjernvarmevandet når at afkøle. Længden på stikledningen har også stor indflydelse, jo længere en stikledning der er, jo mere når fjernvarmevandet at tabe i temperatur, inden det når frem til huset.

Ved stort forbrug på f.eks. en kold vinterdag vil fjernvarmevandet cirkuleres så hurtigt i stikledningen, at FT til huset stort set vil være den samme høje temperatur, som den der er i ledningsnettet i gaden, da det ikke når at afkøle.

Returløbstemperatur/udgangstemperatur = RT bør derimod ikke svinge så meget.

RT er den temperatur som er tilbage i fjernvarmevandet, når det har været igennem husets varmeinstallationer som radiatorer, gulvvarme og vandvarmere m.m. og har huset en velfungerende varmeinstallation vil RT altid være lav og meget konstant.

Er RT ikke i gennemsnit under 38 grader fungeret husets varmeinstallation ikke optimalt og der skal gøres noget, så du bør kontakte din smed, så årsagen kan lokaliseres og blive udbedret. Du kan også kontakte varmeværket.

 

Servicebesøg

Servicering af varmeinstallation:

Er du en af de forbrugere, som har problemer med for lille afkøling (returløbstemperatur over 38 grader), for lidt varme eller ingen varmt vand, kan du kontakte varmeværket for at få et serviceeftersyn af dit varmeanlæg. Servicebesøg inden for værkets normale arbejdstid udføres uden omkostninger.

 

Fejlfinding på vandvarmere

 

Ingen eller for lidt varmt brugsvand:

 • Termostatventil til vandvarmer defekt - kontakt en VVS-installatør
 • Snavssamler tilstoppet - kontakt værket eller en VVS-installatør
 • Luft i systemet - kontakt en VVS-installatør
 • Fremløbstemperatur for lav (under 55 grader) - kontakt værket
 • For lille differenstryk - kontakt værket
 • For lille fjernvarmeflow - kontakt værket
 • Koldt vand opblandes med det varme vand ved f.eks. en termostatblandeventil (utæt kontraventil) - kontakt en VVS-installatør
 • Manglende eller defekt kontraventil på cirkulationsledning (hvis der er en sådan) - kontakt en VVS-installatør

 

For stort forbrug:

 • Ventilens føler defekt - kontakt en VVS-installatør
 • Ventilen stillet for højt i forhold til fremløbstemperaturen - justeres til 53 - 55 grader
 • For lav fremløbstemperatur (under 55 grader) - kontakt værket
 • Forbrug selv om der er lukket (sommer) - kontakt en VVS-installatør
 • Snavs i ventilsædet - kontakt en VVS-installatør

 

Varmt vand i nogle, men ikke alle haner:

 • Koldt vand opblandes med det varme vand ved f.eks. en termostatbladeventil - kontakt en VVS-installatør

 

Vandvarmer støjer:

 • Kontraventil larmer - kontakt en VVS-installatør
 • Friktion mellem rør og f.eks. bordplade eller rørholder - kontakt en VVS-installatør

 

Fejlfinding på direkte anlæg:

 

Dårlig afkøling:

 • For små radiatorer
 • Ingen styring af gulvvarme eller defekt ventil
 • Defekte radiatorventiler
 • Luft i anlæg

 

For lille ydelse:

 • For lav fremløbstemp. på anlæg
 • Radiatorer for små
 • Fjernvarmedifferenstryk for lavt
 • Fjernvarmeflow for lille
 • Defekte radiatorventiler
 • Luft i anlæg
 • Snavssamler tilstoppet
 • Differenstryk indstillet for lavt

 

Fejlfinding på anlæg med varmevekslere:

 

Dårlig afkøling:

 • For små radiatorer
 • Ingen styring af gulvvarme eller defekt ventil
 • For højt pumpetryk
 • Defekte radiatorventiler
 • Luft i anlæg (påfyld vand - indstil pumpe på max hastighed og udluft anlægget)
 • Defekt ventil eller føler på veksleren
 • Ved 1 - strengsanlæg reduceres vandgennemstrømningen (pumpehastighed på min.) reducer blande temperatur på veksler termostat.

 

For lille ydelse:

 • For lav fremløbstemp. på anlæg
 • Pumpetryk for lavt
 • Defekt vekslerventil
 • Radiatorer for små
 • Fjernvarmedifferenstryk for lavt
 • Fjernvarmeflow for lille
 • Defekte radiatorventiler
 • Luft i anlæg
 • Snavssamler tilstoppet
 • Differenstrykregulator indstillet for lavt.

 

Fejlfinding på anlæg med blandesløjfe:

 

Dårlig afkøling:

 • For små radiatorer
 • Ingen styring af gulvvarme eller defekt ventil
 • For højt pumpetryk
 • Defekte radiatorventiler
 • Luft i anlæg (indstil pumpe på max. hastighed og udluft anlægget)
 • Defekt ventil eller føler på blandesløjfe
 • Ved 1 - strengsanlæg reduceres vandgennemstrømningen (pumpehastighed på min.) reducer blandetemperatur på sløjfe termostat.

 

For lille ydelse:

 • For lav fremløbstemp. på anlæg
 • Pumpetryk for lavt
 • Defekt bladeventil
 • Radiatorer for små
 • Fjernvarmedifferenstryk for lavt
 • Fjernvarmeflow for lille
 • Defekte radiatorventiler
 • Luft i anlæg
 • Snavssamler tilstoppet
 • Differenstrykregulator indstillet for lavt.
//