Torsdag den 25. januar 2018

23. januar 2018

Torsdag den 25. januar 2018

Afbrydelse af varmeforsyning/uregelmæssig varmeforsyning

Torsdag den 25. januar 2018 vil der i området omkring Klovbyvej, Hovedgaden, Skrænten og Esbern Snaresvej være afbrudt for varmeforsyningen i perioden mellem kl. 7.00 - 16.00 på grund af utæthed i ventilbrønd.

Endvidere vil Møllevej, Krogen, dele af Hovedgaden, Smediestræde samt Jomfrustræde have uregelmæssig varmeforsyning som følge af utætheden i ventilbrønden.

Driftspersonalet beklager meget de gener som dette vil medføre.