Varsling af prisforhøjelse

28. september 2023

Varsling af prisforhøjelse

 

Prisstigning bliver på ca. 3%.

For et standarthus på 130 m2, med forbrug pr. år på 18,1 MWh. svarer til en årlig stigning på 497,25 kr.

Stigningen bliver lagt til den faste afgift, så den øges fra 42,50 kr. til 46,50 kr. pr. m2.

 

Prisstigningen er nødvendig pga. stigende omkostninger til indkøb af el, brændsel.

De generelle stigninger vi ser i samfundet, vil også få en mindre indflydelse på omkostningerne til produktion og distribution. 

 

Samtidig indføres et abonnements bidrag pr. måler på 325 kr. til drift og vedligeholdelse af fjernvarmemålerne og fjernaflæsningssystem.

 

//